יומן מטופלים


מטרת השימוש במידע הקיים במערכת הינה להקל עליך, כמטופל/ת, במועדי הטיפולים הצפויים לך. אנו עושים כל מאמץ לשמור על עדכניות המידע. אף על פי כן, המידע הקיים במערכת עלול להיות חסר, חלקי או לא עדכני. בכל מקרה של ספיקות, יש לפנות לגורמים המטפלים במחלקה.

במקרה של אי ידיעת שם המשתמש או הסיסמה, נא פנה לאחות האחראית.

הנך מתחבר/ת למערכת בה מידע אישי. צפייה במידע וניהולו מותרים רק לך. השימוש בהרשאת הגישה מיועד לך בלבד. כניסה למידע של אדם אחר, יש בה עבירה שלעיתים יכולה להיות גם עבירה פלילית. מערכת זו מנוטרת כל העת למניעת שימוש לא נאות במידע. בהיכנסך למערכת הנך מאשר/ת קריאת הוראה זו ומתחייב/ת למלא את האמור בה.